Jelentkezési feltételek

 

• min. 8 általános iskolai végzettség
• kitöltött jelentkezési lap, igazolvány kép
• 2008.09.09. előtt megszerzett „D” és/vagy „D1”, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kategóriára érvényes vezetői engedély

 

Árak Jelentkezés

A szaktanfolyam a következő tárgyakból áll:

 

Elmélet
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (10 óra)
• Előírások alkalmazása (10 óra)
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (10 óra)
• Konzultáció (3 óra)

Gyakorlat
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (2 óra)

Vizsgatárgyak

 

Elméleti, írásbeli
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (40 perc)
• Előírások alkalmazása (40 perc)
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (40 perc)

Vizsgatárgyak különbözeti vizsga esetén (amennyiben a jelentkező már rendelkezik GKI tehergépkocsi-vezetői alap- vagy továbbképzési szakvizsgával):

Elméleti, írásbeli
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés, előírások alkalmazása, egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika kiegészítő ismeretek (40 perc)

Írásbeli vizsgán a 40 kérdéses tesztlapon lévő hibapontok száma 10 vagy ennél kevesebb lehet, ha ezt a hallgató meghaladja, akkor sikertelen a vizsgája.

A vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre az KAV egyes tárgyak vizsgája alól felmentést adhat.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga csak a vizsgát követően 6 nap elteltével és az első vizsgától számított egy éven belül tehető.

Sikeres vizsga esetén a hallgató az igazolványát 30 napon belül postai úton kapja meg vagy az KAV-nál személyesen átveheti.
Az igazolványok a vizsga időpontjától számított 5 évig érvényesek.