• E-LEARNING (más néven web-es távoktatás)

A kormány módosította a gépjárművezetés képzését. A rendelet engedélyezi az internetes távoktatást (úgy nevezett E-LEARNING oktatást).

Az internetes távoktatás előnye, hogy nincs tanteremhez kötve, modern, gyors és kényelmes. Nincs szükség könyvekre, hiszen az E-LEARNING elektronikus, digitális úton közvetíti a számítógépre a tartalmakat. Az „időhiányos” jelentkező az irodában, otthon, a nyaralóban, vagy akár a kollégiumban a nap bármely szakaszában készülhet a vizsgára. A tananyag az interaktív animációk, multimédiás elemek és szituációs gyakorlatok segítségével könnyen elsajátítható, így hamar megjegyzi a Tanuló mindazt, ami a sikeres vizsgához szükséges. A képzés során elektronikus tananyagon kell végighaladni, amely fejezetekből és részvizsgákból áll. A részvizsga sikeres teljesítése után léphet tovább a következő fejezetre. A tananyag végén a záró-vizsga sikeres teljesítése után jelentkezhet iskolánk segítségével hatósági KRESZ vizsgára. A Tanuló kényelme érdekében egy egyéni belépési kód alapján tárolja a rendszer, hogy hol tart a sikeres vizsga felé vezető úton. Amennyiben a tanulás során elakadna, telefonon, e-mailben, illetve személyesen tud konzultálni velünk.

Megfelelő informatikai háttérrel rendelkezve Ön bárhol bármikor elmélyedhet a Közlekedési Alapismeretekben.
Ezen zárt távoktatási rendszerben interaktív módon, képességeihez mérten, egyénre szabottan tud részt venni az oktatási folyamatban. Interaktív, mert Ön folyamatosan visszajelzést kap a tananyagban történő előremeneteléről és elért eredményeiről, valamint felkészültségéről, ily módon önellenőrzésre nyílik lehetősége. Ezáltal önálló tanulási folyamat valósul meg, ezzel is fejlesztve az Ön – a forgalmi vezetés során hangsúlyossá váló – helyzetfelismerő képességét.

Elméleti oktatás ismertetése
Az E-LEARNING képzés egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma.
Minden fejezethez tartozik egy részvizsga, amely a hivatalos KRESZ-vizsga metódusára épül. A negyedik fejezet elvégzése után egy próbavizsgára kerül sor. Mindezek teljesítése előfeltétele a hivatalos KRESZ-vizsgára való bocsátásnak. Az utolsó, gyakorlómodul a Próbavizsga, melyekhez magyarázat is megjelenik. Ide bármikor visszatérhet gyakorolni vizsga előtt.
Ahhoz, hogy Ön elérje és elkezdhesse tanulni a következő fejezetet, sikeresen teljesítenie kell a fejezet és a részvizsga követelményeit. A fejezet akkor válik teljesítetté, ha az összes tananyagoldal kötelező elemeit megjelenítette és sikeresen teljesítette a tesztet, tehát a tartalomjegyzékben minden oldal megkapja a teljesített státuszt jelentő zöld pipát. A tananyag akkor válik teljesítetté – tehát Ön akkor jelentkezhet a hivatalos KRESZ-vizsgára – amennyiben az összes fejezetet és a hozzájuk kapcsolódó vizsgákat teljesítette.
Az E-LEARNING képzés elvégzése és az E-LEARNING tananyag felhasználása időben korlátozott. A távoktatásra jelentkezőknek az Autósiskola biztosítja a programot, amit 3 hónapig használhat a jelentkező, és 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidő leteltével a hozzáférési jogosultság megszűnik. Meghosszabbításra 1 évig van lehetőség, (külön díj ellenében) aki 1 éven belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, a tanfolyamot újra kell kezdeni! A Tanuló E-LEARNING tananyaghoz való hozzáférése egyedi azonosítóval (felhasználói név, jelszó megadásával) történik. A Tanuló köteles titokban tartani egyedi azonosítóját. Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, úgy köteles erről az Autósiskolát értesíteni és haladéktalanul megváltoztatni belépési jelszavát. Ebből a problémából eredő károkért a Tanuló felel. A Tanuló felhasználási jogosultságát nem engedheti át másnak. A tananyag másolása, továbbadása, sokszorosítása TILOS. A Tanuló tudomásul veszi, hogy az oktatási rendszer használata során számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. Továbbá rögzítésre kerül a Tanuló által a képzésben történő előrehaladás, az oktatási rendszerben eltöltött idő, valamint a rendszer értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszokat és eredményeket.
A Tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez.
A Tanuló gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről.

Nem csoda, hogy ebben a minden téren felgyorsult világban, s nem utolsó sorban informatika alapú társadalomban, ily nagyszerű módját ajánljuk Önnek a tanulásban.

KRESZ vizsgára bocsátás feltétele a tananyagon történő végighaladás.

Sikeres KRESZ vizsga után nincs más hátra, mint telefonon jelentkezni a gyakorlati órák mielőbbi megkezdésére. A kötelezően előírt rutin, illetve forgalmi óraszámot követően gyakorlati vizsga esedékes. A Tanuló maga dönti el, hogy a kötelező óraszámokon fölül szeretne-e még órákat venni, vagy érzi elég biztosnak a nálunk megszerzett tudását (ennek pontos felméréséhez természetesen oktatónk segítségét is kérheti), és gyakorlati vizsgát tesz.

Gyakorlati oktatás ismertetése
A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a vezetés tanulása a rutinpályán, illetve a forgalomban. A vezetési órák időtartama 50 perc. Vezetési találkozás helyei: a gyakorlati Oktatójával megbeszélt helyen.

Ha már eldöntötte, hogy nálunk tanul, vagy csak több információt szeretne megtudni, örömmel várjuk jelentkezését e-mailben, irodánkban ügyfélfogadási időben, vagy kapcsolattartónknál telefonon! Az elérhetőségeinket megtalálja a KAPCSOLAT menüpontban.

Oktatott kategóriák: AM, A1, A1 B-vel, A2, A, B, BE, C, CE, D

Bármilyen kérdés esetén várjuk jelentkezését, szívesen állunk rendelkezésére a nap bármely szakaszában!

A részletes Tájékoztatót az oktatott kategóriákról itt töltheti le: GALÉRIA/DOKUMENTUMOK

A jogosítványok korhatárhoz vannak kötve. Az alábbi táblázat korhatár szerint megmutatja, milyen, a korának megfelelő jogosítványt szerezhet meg a Tanuló.

Minimális korhatár Kívánt
kategória
Szint Már meglévő
kategória
Időtartam
14 év AM kezdő
16 év A1 kezdő
17 év B kezdő
18 év A1 kezdő B
18 év A2 kezdő
18 év A2 haladó A1 2 éven belül
18 év A2 haladó A1 2 éven túl
18 év BE haladó A1 2 éven túl
19 év BE haladó
21 év (18)* C kezdő B
21 év CE kezdő C
24 év A kezdő
24 év A haladó A1 2 éven belül
24 év A haladó A1 2 éven túl
24 év A haladó A2 2 éven belül
20 év A haladó A2 2 éven túl
24 év A haladó A korl 2 éven belül
24 év A haladó A korl 2 éven túl
24 év (21)** D kezdő C

Ha kíváncsi a részletes jogi háttérre, akkor némi plusz információt itt talál:
Az 1988. évi I. törvény említi először az E-LEARNING-et mint képzési lehetőséget.
A “179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól” konkrét szabályzásokat tartalmaz az Autósiskolák számára egyebek közt az elméleti képzéssel és annak távoktatásos (E-LEARNING) formájával kapcsolatban.
Az 1988. évi I. törvény, a 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet és a 24/2005. sz. GKM rendelet együttesen lehetőséget biztosít az előírásoknak és feltételeknek (pl. hatósági akkreditáció) megfelelő digitális tananyagok és a zárt rendszerű távoktatási keretrendszerek alkalmazására az Autósiskoláknál.

A Tanuló kötelezettségei és jogai:

A Tanuló kötelezettsége

 • a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
 • az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
 • az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
 • a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
 • tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
 • az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben, valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni

A Tanuló joga, hogy

 • az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
 • a nem megoldott sérelmét az NKH-hoz bejelentse
 • másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

A Képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A Képzőszerv kötelezettsége

 • a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
 • az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
 • pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról – egyéni kérés esetén
 • a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése

A Képzőszerv joga, hogy

 • a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
 • megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
 • a szándékosan okozott kárt a Tanulóval téríttesse meg
 • módosíthatja a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével
 • a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
 • a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az oktatást maga látta volna el

A Képzőszerv vállalja, hogy

 • a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a NKH Vizsgabizottságának
 • a sikeres KRESZ vizsga után, ahogy a tanuló jelentkezik, egy héten belül (kivételes esetben két héten belül) megkezdje a gyakorlati képzést
 • ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni
 • az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra

* A „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában:
a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek,
javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.
Az életkor betöltéséig kizárólag a meghatározott járművek vezetésére jogosító „C” kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

** A „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában:
a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek,
javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.
Az életkor betöltéséig kizárólag a meghatározott járművek vezetésére jogosító „D” kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.